МБАЛ Омуртаг

Многопрофилна болница за активно лечение

Многопрофилна болница за активно лечение - Омуртаг ЕАД е заведение за болнична помощ, което осъществява дейности по диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; диспансеризация.

МБАЛ-Омуртаг ЕАД обслужва населението от следните общини:

  • Омуртаг,
  • Антоново,
  • Котел.

Многопрофилна болница за активно лечение - Омуртаг ЕАД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-71/13.01.2012 г.

Хирургично отделение
Отделение по анестезиология
АГ отделение
Вътрешно отделение
Педиатрично отделение
Образна диагностика
Неврологично отделение
Отделение по рехабилитация