МБАЛ Омуртаг
Многопрофилна болница за активно лечение

Ценоразпис

СПИСЪК И ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СЧИТАНО ОТ 23.11.2023г.

1.        

АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД-ПЪРВИЧЕН

60 ЛВ

2.        

АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД -ВТОРИЧЕН

40 ЛВ

3.        

ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА

100 ЛВ

4.        

ЦЯЛОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ,ПЪЛЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН СТАТУС СЪС ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ

60 ЛВ

5.        

ВИП СТАЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА – НА ДЕН ,НА ЛЕГЛО

20 ЛВ

6.        

ПРИДРУЖИТЕЛ ПО НАЗНАЧЕНИЕ НА ЛЕКАР – НА ДЕН

ПРИДРУЖИТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА  - НА ДЕН,НА ЛЕГЛО

40 ЛВ

7.        

ИНДИВИДУАЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПОСТ ЗА  12 ЧАСА

50 ЛВ

8.        

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД

50 ЛВ

9.        

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ НЕИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД

20 ЛВ

10.    

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ -ДУБЛИКАТ

20 ЛВ

11.    

УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД

50 ЛВ

12.    

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

20 ЛВ

13.    

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

10 ЛВ

14.    

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО

20 ЛВ

15.    

ХИРУРГИЧНА ПРЕВРЪЗКА

30 ЛВ

16.    

ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ

20 ЛВ

17.    

МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ

10 ЛВ

18.    

ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ

10 ЛВ

19.    

ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ

20 ЛВ

20.    

ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ

20 ЛВ

21.    

ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ

10 ЛВ

22.    

ПРОБА НА МАНТУ

20 ЛВ

23.    

ВЗЕМАНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

40 ЛВ

24.    

ВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

40 ЛВ

25.    

ПУНКЦИЯ НА ДЪГЛАСОВО ПРОСТРАНСТВО

70 ЛВ

26.    

ПУНКЦИЯ НА КОРЕМ

70 ЛВ

27.    

ПЛЕВРАЛНА И ПЕРИТОНЕАЛНА ПУНКЦИЯ

70 ЛВ

28.    

ПУНКЦИЯ НА КОСТЕН МОЗЪК

70 ЛВ

29.    

ПУНКЦИЯ НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

70 ЛВ

30.    

ВЗЕМАНЕ НА УШЕН,НОСЕН,ГЪРЛЕН,ОЧЕН И ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ

20 ЛВ

31.    

СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА

10 ЛВ

32.    

ИНФИЛТРАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ

50 ЛВ

33.    

ОБЩА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

150 ЛВ

34.    

КОЛПОСКОПИЯ

50 ЛВ

35.    

ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ

50 ЛВ

36.    

ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА

50 ЛВ

37.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА

50 ЛВ

38.    

ПЕРСУФЛАЦИЯ НА ТРЪБИ

100 ЛВ

39.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЕРКЛАЖ

50 ЛВ

40.    

МАРСУПИЛАЦИЯ НА БАРТОЛИНОВИ КИСТИ/АБСЦЕСИ

100 ЛВ

41.    

АБОРТ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ

140 ЛВ

42.    

АБОРТ С ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

150 ЛВ

43.    

АБОРТ НАД 12 ГЕСТ.СЕДМ.

200 ЛВ

44.    

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА МЪЖ

50 ЛВ

45.    

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ЖЕНА

40 ЛВ

46.    

ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

150 ЛВ

47.    

АБРАЗИО РЕЗИДОРИУМ ДО 12 СЕДМ. АБРАЗИО ПРОБАТОРИЯ

150 ЛВ

48.    

АБРАЗИО РЕЗИДОРИУМ НАД  12 СЕДМ.

200 ЛВ

49.    

ИЗБОР НА ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА ЗА ВОДЕНЕ НА РАЖДАНЕ

500 ЛВ

50.    

ИЗБОР НА ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА ЗА ОПЕРАЦИЯ

1000 ЛВ

51.    

КАРДИОТОКОГРАФИЯ

50 ЛВ

52.    

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ –ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ.ВКЛ. И ЛАБОРАТОРНИЯ МИНИМУМ

500 ЛВ

53.    

ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ОТ ЛЕКАР ИЗВЪН СТАЦИОНАРА

40 ЛВ

54.    

ОНКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА

60 ЛВ

55.    

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ 12 ЧАСА ОТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

50 ЛВ

56.    

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ 12 ЧАСА ОТ САНИТАР

50 ЛВ

57.    

ПЪРВИЧНА ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА

120 ЛВ

58.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГИПС

50 ЛВ

59.    

ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ КИСТИ И АБСЦЕСИ

200 ЛВ

60.    

ЕКСЦИЗИОННА ОБРАБОТКА НА РАНИ,ИНФЕКЦИИ, ИЗГАРЯНЕ

150 ЛВ

61.    

ИНЦИЗИЯ НА ГРЪДНА ЖЛЕЗА

200 ЛВ

62.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ,НОКЪТНО ЛЕГЛО,НОКЪТНА ГЪНКА

200 ЛВ

63.    

ЦИРКУМСЦИЗИЯ /ОБРЯЗВАНЕ/ С МЕСТНА  АНЕСТЕЗИЯ

ЦИРКУМСЦИЗИЯ /ОБРЯЗВАНЕ/ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ И ЛАЗЕР

350 ЛВ

400 ЛВ

64.    

ОБРЯЗВАНЕ С ПЪЛНА АНЕСТЕЗИЯ

ОБРЯЗВАНЕ С ПЪЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ЛАЗЕР

450 ЛВ

500 ЛВ

65.    

ЕКСТИРПАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР

200 ЛВ

66.    

ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ

120 ЛВ

67.    

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

30 ЛВ

68.    

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ ЗА СЕАНС

40 ЛВ

69.    

РАБОТНА ПРОБА –ВЕТ

20 ЛВ

70.    

ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ С БИОПСИЯ

110 ЛВ

71.    

ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ БЕЗ БИОПСИЯ

90 ЛВ

72.    

РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ

110 ЛВ

73.    

ИРИГОСКОПИЯ

110 ЛВ

74.    

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

30 ЛВ

75.    

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

8 ЛВ

76.    

ДИФЕРЕНЦИАЛНА КРЪВНА КАРТИНА

8 ЛВ

77.    

СУЕ /УТАЙКА НА КРЪВ/

3 ЛВ

78.    

МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ

8 ЛВ

79.    

ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ И СЪСИРВАНЕ

5 ЛВ

80.    

ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ

8 ЛВ

81.    

АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛАСТИНОВО ВРЕМЕ

8 ЛВ

82.    

ФИБРИНОГЕН

8 ЛВ

83.    

БЕЛТЪК, БИЛИРУБИН,УРОБИЛИНОГЕН

3 ЛВ

84.    

ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ/

3 ЛВ

85.    

СЕДИМЕНТ В УРИНА

3 ЛВ

86.    

ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ

5 ЛВ

87.    

КРЪВНА ЗАХАР

5 ЛВ

88.    

КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ

15 ЛВ

89.    

КРЕАТИНИН

5 ЛВ

90.    

УРЕЯ,КРЕАТИНИН,ОБЩ И ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН,ОБЩ БЕЛТЪК,АЛБУМИН,ХОЛЕСТЕРОЛ,ТРИГЛИЦЕРИДИ,АМИЛАЗА В УРИНА,ПИКОЧНА КИСЕЛИНА/ЗА ВСЕКИ ПО ОТДЕЛНО/

5 ЛВ

91.    

АСАТ,АЛАТ – ЗА ВСЕКИ ПО

5 ЛВ

92.    

КРЕАТИНКИНАЗА

5 ЛВ

93.    

ИЗОЕНЗИМ НА КРЕАТИНКИНАЗА

8 ЛВ

94.    

ГАММА ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА

5 ЛВ

95.    

АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА

5 ЛВ

96.    

АЛФА АМИЛАЗА

5 ЛВ

97.    

ЛИПАЗА

5 ЛВ

98.    

НАТРИЙ И КАЛИЙ

10 ЛВ

99.    

КАЛЦИЙ

5 ЛВ

100.                         

ФОСФАТИ

5 ЛВ

101.                         

ЖЕЛЯЗО

5 ЛВ

102.                         

C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН

10 ЛВ

103.                         

ВЗЕМАНЕ НА ПЕРИФЕРНА КРЪВ

5 ЛВ

104.                         

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ НА КРЪВ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СЕРУМ

5 ЛВ

105.                         

КОНСУЛТАЦИЯ  ПО ПРЕДСТАВЕНИ ГОТОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

20 ЛВ

106.                         

КРЪВНО ГАЗОВ АНАЛИЗ

20 ЛВ

107.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ

30 ЛВ

108.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

30 ЛВ

109.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ

30 ЛВ

110.                         

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА

30 ЛВ

111.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ

40 ЛВ

112.                         

РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ

40 ЛВ

113.                         

РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ

30 ЛВ

114.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

30 ЛВ

115.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА

30 ЛВ

116.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

30 ЛВ

117.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ

30 ЛВ

118.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА

30 ЛВ

119.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА

30 ЛВ

120.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА

30 ЛВ

121.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ

30 ЛВ

122.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА

30 ЛВ

123.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

30 ЛВ

124.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА

30 ЛВ

125.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА

30 ЛВ

126.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС

30 ЛВ

127.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА

30 ЛВ

128.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ

30 ЛВ

129.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА

30 ЛВ

130.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП

40 ЛВ

131.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ

40 ЛВ

132.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ

40 ЛВ

133.                         

ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

40 ЛВ

134.                         

ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ

40 ЛВ

135.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ

40 ЛВ

136.                         

ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ

40 ЛВ

137.                         

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ

60 ЛВ

138.                         

ИРИГОГРАФИЯ

110 ЛВ

139.                         

ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

150 ЛВ

140.                         

ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ

150 ЛВ

141.                         

МАМОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ

60 ЛВ

142.                         

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

50 ЛВ

143.                         

КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ИЛИ СПИРАЛНА ТОМОГРАФИЯ

130 ЛВ

144.

КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ИЛИ СПИНАЛНА ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО

170 ЛВ

145.                         

ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ /ДИСК/

5 ЛВ

146.                         

ГРУПОВА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА

10 ЛВ

147.                         

ОБЩА УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА

10 ЛВ

148.                         

АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА

10 ЛВ

149.                         

АВТОГЕННА ТРЕНИРОВКА

10 ЛВ

150.                         

МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО

50 ЛВ

151.                         

ЧАСТИЧЕН МАСАЖ

30 ЛВ

152.                         

АПАРАТЕН МАСАЖ

20 ЛВ

153.                         

ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ

10 ЛВ

154.                         

ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ,ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

20 ЛВ

155.                         

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ

20 ЛВ

156.                         

УЛТРАЗВУК

20 ЛВ

157.                         

ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС

10 ЛВ

158.                         

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ НА КОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ

15 ЛВ

159.                         

АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР

20 ЛВ

160.                         

МАНУАЛНО МУСКУЛНО ТЕСТУВАНЕ

50 ЛВ

161.