МБАЛ Омуртаг
Многопрофилна болница за активно лечение

Ценоразпис

СПИСЪК И ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СЧИТАНО ОТ 01.01.2019г.

1.        

АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД-ПЪРВИЧЕН

30 ЛВ

2.        

АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД -ВТОРИЧЕН

15 ЛВ

3.        

ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА

30 ЛВ

4.        

ЦЯЛОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ,ПЪЛЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН СТАТУС СЪС ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ

30 ЛВ

5.        

ВИП СТАЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА – НА ДЕН ,НА ЛЕГЛО

15 ЛВ

6.        

ПРИДРУЖИТЕЛ ПО НАЗНАЧЕНИЕ НА ЛЕКАР – НА ДЕН

ПРИДРУЖИТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА  - НА ДЕН,НА ЛЕГЛО

4 ЛВ

10 ЛВ

7.        

ИНДИВИДУАЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПОСТ ЗА  12 ЧАСА

20 ЛВ

8.        

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД

35 ЛВ

9.        

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ НЕИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД

5 ЛВ

10.    

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ -ДУБЛИКАТ

20 ЛВ

11.    

УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД

25 ЛВ

12.    

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

5 ЛВ

13.    

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

5 ЛВ

14.    

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО

5 ЛВ

15.    

ХИРУРГИЧНА ПРЕВРЪЗКА

20 ЛВ

16.    

ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ

5 ЛВ

17.    

МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ

5 ЛВ

18.    

ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ

3 ЛВ

19.    

ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ

10 ЛВ

20.    

ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ

20 ЛВ

21.    

ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ

10 ЛВ

22.    

ПРОБА НА МАНТУ

5 ЛВ

23.    

ВЗЕМАНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

5 ЛВ

24.    

ВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

10 ЛВ

25.    

ПУНКЦИЯ НА ДЪГЛАСОВО ПРОСТРАНСТВО

40 ЛВ

26.    

ПУНКЦИЯ НА КОРЕМ

40 ЛВ

27.    

ПЛЕВРАЛНА И ПЕРИТОНЕАЛНА ПУНКЦИЯ

40 ЛВ

28.    

ПУНКЦИЯ НА КОСТЕН МОЗЪК

40 ЛВ

29.    

ПУНКЦИЯ НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

20 ЛВ

30.    

ВЗЕМАНЕ НА УШЕН,НОСЕН,ГЪРЛЕН,ОЧЕН И ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ

5 ЛВ

31.    

СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА

2 ЛВ

32.    

ИНФИЛТРАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ

15 ЛВ

33.    

ОБЩА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

70 ЛВ

34.    

КОЛПОСКОПИЯ

30 ЛВ

35.    

ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ

30 ЛВ

36.    

ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА

25 ЛВ

37.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА

10 ЛВ

38.    

ПЕРСУФЛАЦИЯ НА ТРЪБИ

100 ЛВ

39.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЕРКЛАЖ

20 ЛВ

40.    

МАРСУПИЛАЦИЯ НА БАРТОЛИНОВИ КИСТИ/АБСЦЕСИ

100 ЛВ

41.    

АБОРТ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ

90 ЛВ

42.    

АБОРТ С ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

100 ЛВ

43.    

АБОРТ НАД 12 ГЕСТ.СЕДМ.

120 ЛВ

44.    

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА МЪЖ

15 ЛВ

45.    

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ЖЕНА

10 ЛВ

46.    

ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

100 ЛВ

47.    

АБРАЗИО РЕЗИДОРИУМ ДО 12 СЕДМ. АБРАЗИО ПРОБАТОРИЯ

100 ЛВ

48.    

АБРАЗИО РЕЗИДОРИУМ НАД  12 СЕДМ.

120 ЛВ

49.    

ИЗБОР НА ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА ЗА ВОДЕНЕ НА РАЖДАНЕ

200 ЛВ

50.    

ИЗБОР НА ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА ЗА ОПЕРАЦИЯ

300 ЛВ

51.    

КАРДИОТОКОГРАФИЯ

20 ЛВ

52.    

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ –ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ.ВКЛ. И ЛАБОРАТОРНИЯ МИНИМУМ

200 ЛВ

53.    

ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ОТ ЛЕКАР ИЗВЪН СТАЦИОНАРА

30 ЛВ

54.    

ОНКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА

30 ЛВ

55.    

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ 12 ЧАСА ОТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

15 ЛВ

56.    

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТ 12 ЧАСА ОТ САНИТАР

12 ЛВ

57.    

ПЪРВИЧНА ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА

20 ЛВ

58.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГИПС

10 ЛВ

59.    

ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ КИСТИ И АБСЦЕСИ

40 ЛВ

60.    

ЕКСЦИЗИОННА ОБРАБОТКА НА РАНИ,ИНФЕКЦИИ, ИЗГАРЯНЕ

40 ЛВ

61.    

ИНЦИЗИЯ НА ГРЪДНА ЖЛЕЗА

50 ЛВ

62.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ,НОКЪТНО ЛЕГЛО,НОКЪТНА ГЪНКА

30 ЛВ

63.    

ЦИРКУМСЦИЗИЯ /ОБРЯЗВАНЕ/ С МЕСТНА  АНЕСТЕЗИЯ

70 ЛВ

64.    

ОБРЯЗВАНЕ С ПЪЛНА АНЕСТЕЗИЯ

100 ЛВ

65.    

ЕКСТИРПАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР

70 ЛВ

66.    

ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ

50 ЛВ

67.    

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

25 ЛВ

68.    

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ ЗА СЕАНС

15 ЛВ

69.    

РАБОТНА ПРОБА –ВЕТ

20 ЛВ

70.    

ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ С БИОПСИЯ

50 ЛВ

71.    

ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ БЕЗ БИОПСИЯ

25 ЛВ

72.    

РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ

30 ЛВ

73.    

ИРИГОСКОПИЯ

30 ЛВ

74.    

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

15 ЛВ

75.    

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

8 ЛВ

76.    

ДИФЕРЕНЦИАЛНА КРЪВНА КАРТИНА

8 ЛВ

77.    

СУЕ /УТАЙКА НА КРЪВ/

2 ЛВ

78.    

МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ

8 ЛВ

79.    

ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ И СЪСИРВАНЕ

2 ЛВ

80.    

ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ

5 ЛВ

81.    

АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛАСТИНОВО ВРЕМЕ

5 ЛВ

82.    

ФИБРИНОГЕН

3 ЛВ

83.    

БЕЛТЪК, БИЛИРУБИН,УРОБИЛИНОГЕН

2 ЛВ

84.    

ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ/

1 ЛВ

85.    

СЕДИМЕНТ В УРИНА

1.50 ЛВ

86.    

ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ

3 ЛВ

87.    

КРЪВНА ЗАХАР

3 ЛВ

88.    

КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ

8 ЛВ

89.    

КРЕАТИНИН

3 ЛВ

90.    

УРЕЯ,КРЕАТИНИН,ОБЩ И ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН,ОБЩ БЕЛТЪК,АЛБУМИН,ХОЛЕСТЕРОЛ,ТРИГЛИЦЕРИДИ,АМИЛАЗА В УРИНА,ПИКОЧНА КИСЕЛИНА/ЗА ВСЕКИ ПО ОТДЕЛНО/

3 ЛВ

91.    

АСАТ,АЛАТ – ЗА ВСЕКИ ПО

4 ЛВ

92.    

КРЕАТИНКИНАЗА

4 ЛВ

93.    

ИЗОЕНЗИМ НА КРЕАТИНКИНАЗА

5 ЛВ

94.    

ГАММА ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА

4 ЛВ

95.    

АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА

4 ЛВ

96.    

АЛФА АМИЛАЗА

4 ЛВ

97.    

ЛИПАЗА

4 ЛВ

98.    

НАТРИЙ И КАЛИЙ

8 ЛВ

99.    

КАЛЦИЙ

4 ЛВ

100.                         

ФОСФАТИ

4 ЛВ

101.                         

ЖЕЛЯЗО

7 ЛВ

102.                         

C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН

10 ЛВ

103.                         

ВЗЕМАНЕ НА ПЕРИФЕРНА КРЪВ

2 ЛВ

104.                         

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ НА КРЪВ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СЕРУМ

1.50 ЛВ

105.                         

КОНСУЛТАЦИЯ  ПО ПРЕДСТАВЕНИ ГОТОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

10 ЛВ

106.                         

КРЪВНО ГАЗОВ АНАЛИЗ

10 ЛВ

107.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ

8.00 ЛВ

108.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

8.00 ЛВ

109.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ

8.00 ЛВ

110.                         

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА

8.00 ЛВ

111.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ

8.00 ЛВ

112.                         

РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ

8.00 ЛВ

113.                         

РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ

8.00 ЛВ

114.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

8.00 ЛВ

115.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА

8.00 ЛВ

116.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

8.00 ЛВ

117.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ

8.00 ЛВ

118.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА

8.00 ЛВ

119.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА

8.00 ЛВ

120.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА

8.00 ЛВ

121.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ

8.00 ЛВ

122.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА

8.00 ЛВ

123.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА

8.00 ЛВ

124.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА

8.00 ЛВ

125.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА

8.00 ЛВ

126.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС

8.00 ЛВ

127.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА

8.00 ЛВ

128.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ

8.00 ЛВ

129.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА

8.00 ЛВ

130.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП

14.00 ЛВ

131.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ

14.00 ЛВ

132.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ

14.00 ЛВ

133.                         

ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

14.00 ЛВ

134.                         

ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ

14.00 ЛВ

135.                         

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ

14.00 ЛВ

136.                         

ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ

14.00 ЛВ

137.                         

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ

22.00 ЛВ

138.                         

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪНКИ ЧЕРВА

22.00 ЛВ

139.                         

ИРИГОГРАФИЯ

22.00 ЛВ

140.                         

ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

22.00 ЛВ

141.                         

ИНТРАВЕНОЗНА ХОЛАНГИОГРАФИЯ

22.00 ЛВ

142.                         

ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ

22.00 ЛВ

143.                         

МАМОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ

20.000 ЛВ

144.                         

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

14.00 ЛВ

145.                         

КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ИЛИ СПИРАЛНА ТОМОГРАФИЯ

85 ЛВ

146.                         

ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ /ДИСК/

5 ЛВ

147.                         

ПРИ ПОСКВАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ-ФИЛМ

20 ЛВ

148.                         

ГРУПОВА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА

2 ЛВ

149.                         

ОБЩА УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА

4 ЛВ

150.                         

АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА

6 ЛВ

151.                         

АВТОГЕННА ТРЕНИРОВКА

2 ЛВ

152.                         

МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО

30 ЛВ

153.                         

ЧАСТИЧЕН МАСАЖ

10 ЛВ

154.                         

АПАРАТЕН МАСАЖ

10 ЛВ

155.                         

ЛИМФОДРЕНАЖ

15 ЛВ

156.                         

ЛУГОЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

3 ЛВ

157.                         

ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ

3 ЛВ

158.                         

ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ,ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

5 ЛВ

159.                         

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ

10 ЛВ

160.                         

УЛТРАЗВУК

5 ЛВ

161.                         

КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА

8 ЛВ

162.                         

ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС

3 ЛВ

163.                         

СНЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИОДОЗА

6 ЛВ

164.                         

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ НА КОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ

6 ЛВ

165.                         

ПЛАНТОГРАМА

6 ЛВ

166.                         

АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР

8 ЛВ

167.                         

МАНУАЛНО МУСКУЛНО ТЕСТУВАНЕ

30 ЛВ

168.                         

МАНУАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ

30 ЛВ

169.                         

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРАФИНОВ БЛОК ОТ ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ

6 ЛВ

170.                         

ОТГОВОР НА БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

10 ЛВ

171.                         

ХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАФИНОВ СРЕЗ

6 ЛВ

172.                         

ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

30 ЛВ

173.                         

ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

20 ЛВ

174.                         

КОНИЗАЦИЯ С РАДИОНОЖ

250 ЛВ

175.                         

ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

20 ЛВ

176.                         

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ  ДО  5 КМ  В РАЙОНА НА ГРАДА

10 ЛВ

177.                         

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НАД 5 КМ ИЗВЪН ГРАДА  - НА КМ

ПО 1 ЛВ

178

ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

10 ЛВ

179

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ И ЕПИКРИЗА

5 ЛВ

180

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПИСИ ОТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

5 ЛВ

181

КИСЛОРОДНА БУТИЛКА

30 ЛВ

182

ЕЛЕКТРОЦЕФАЛОГРАФИЯ /ЕЕГ/

20     ЛВ

183

ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ /ЕМГ/

20 ЛВ

184

АВТОИНСЕМИНАЦИЯ

200 ЛВ